Ons bedrijf is aangesloten bij de onderstaande verenigingen:


iKeur is een toonaangevende vereniging van objectieve leveranciers op het
gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.
Ze geeft belanghebbenden het vertrouwen dat haar leden de deskundigheid hebben die nodig is om binnen de wet- en regelgeving een optimale oplossing
te bieden.


 

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeven van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatietechniek voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificeringsregeling en het SCIOS-certificatiereglement.

 


Cubox is een vereniging voor ondernemers in het MBS in de regio Cuijk/Boxmeer. Tot de doelgroep behoren met name de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-industrie, handel en transport.


JBS is een actieve, dynamische netwerkvereniging voor Limburgse ondernemers.
 Bij de JBS kun je kennis of informatie opdoen, met andere beginnende
ondernemers over je problemen en oplossingen sparren.