Ons laatste nieuws

Uw veiligheid in beeld

Elektra Inspectie breidt werkzaamheden uit: ATEX inspecties

Een explosie wil je koste wat kost voorkomen! Grondige inspecties en daarop gebaseerd onderhoud zijn daarom van het grootste belang. Wij zijn sinds november in het trotse bezit van alle kennis én alle certificaten om inspecties uit te voeren in een explosiegevaarlijke zone (ATEX zone). Nu dragen wij eraan bij dat mensen met vertrouwen in een explosiegevaarlijke omgeving kunnen werken.

Sectoren die met explosiegevaar te maken hebben zijn onder andere de (petro)chemie, de verfindustrie, de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de energiesector en de houtverwerkende industrie. Elektrische installaties in ATEX zones worden beoordeeld aan de hand van NEN-EN IEC 60079-17. Deze norm geeft per ATEX beschermingswijze aan op welke punten de apparatuur geïnspecteerd moet worden. Gebaseerd op de NEN-EN-IEC 60079-17 heeft SCIOS Scope 11 ‘Inspectie van explosiegevaarlijke installaties’ ontwikkeld. 

Uitgebreidere informatie over ATEX vindt u op onze website. Bent u werkzaam in een explosiegevaarlijke omgeving? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een ATEX inspectie.

Elektra Inspectie breidt werkzaamheden uit: ATEX inspecties

Elektra Inspectie breidt werkzaamheden uit: ATEX inspecties

Terug naar overzicht
© 2019 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by