Ons laatste nieuws

Uw veiligheid in beeld

Diploma NTA 8220 Scope 10 inspecties in the pocket!

Brand is altijd een nachtmerrie. Branden die ontstaan door mankementen in elektrische installaties beperken zich zelden tot de ontstekingsbron. Door de NTA 8220 Scope 10 beoordeling toe te passen kunnen we in ieder geval voorkomen dat elektrisch materieel fungeert als een ontstekingsbron.

Inmiddels heeft Scios een certificeringsregeling (Scope 10) ingesteld voor inspectiebedrijven. De certificering stelt kwalificatie-eisen aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de NTA 8220 methodiek. Begin februari heeft ons bedrijf de toets voor persoonsgebonden certificering succesvol afgelegd en sindsdien kunnen we deze dienst aanbieden.

Diploma NTA 8220 Scope 10 inspecties in the pocket!

Diploma NTA 8220 Scope 10 inspecties in the pocket!

Terug naar overzicht
© 2019 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by