Headerafbeelding

Schermdoek inspectie

Vaak een eis van verzekeraar

Wat is een schermdoekinspectie?

Vanaf 1 januari 2017 dient uw kas over brandvertragende schermdoeken te beschikken. Mocht u nog geen brandvertragende schermdoeken hebben dan vragen verzekeraars om een schermdoek inspectie.

Verkleining van brandrisico's

Door een schermdoek inspectie uit te laten voeren, verkleint u de risico's op brand in uw kas. Zaken in en buiten de kas die ontsteking van het schermdoek kunnen veroorzaken worden tijdens deze inspectie beoordeeld.

Rapportage inclusief herstelverklaring

De inspectie bestaat uit 3 onderdelen:

  • een gesprek met de installatieverantwoordelijke
  • de inspectie
  • de rapportage inclusief herstelverklaring

Gecertificeerd door verzekeraar

Onze inspecteurs hanteren de door Achmea vastgestelde manier van inspecteren en rapporteren.

Bij nieuwbouw of vervanging blijft het een voorwaarde dat u een brandvertragend schermdoek installeert. 

Werkgebieden

  • Land- en tuinbouw 

Neem direct contact op!

schermdoek.jpg
© 2022 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by