Headerafbeelding

ATEX RICHTLIJN

Gedetailleerde inspectie

Explosierisico minimaliseren

Een explosie wil je koste wat kost voorkomen! Bij een explosie komt zoveel kracht vrij dat muren, wanden of opslagtanks weggeslagen kunnen worden. De persoonlijke en de economische gevolgen zijn groot. Grondige inspecties en daarop gebaseerd onderhoud zijn van het grootste belang. Wij zijn in het bezit van alle kennis én alle certificaten om inspecties uit te voeren op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, zogenoemde ATEX zones.

ATEX richtlijn

Op ATEX zones is de ATEX richtlijn van toepassing. De richtlijn omvat alle regels om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op een gasexplosie of stofexplosie is. Sectoren die hiermee te maken hebben zijn onder andere de (petro)chemie, de verfindustrie, de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de houtverwerkende industrie. In ATEX zones moet elektrische apparatuur worden beoordeeld op mogelijke ontstekingsbronnen. Want het kleinste vonkje kan de grootste gevolgen hebben. Alle elektra (sensoren, motoren, kabeldozen, contactdozen) is er daarom extra beveiligd, dit noemen we explosieveilige installaties. Deze zijn ook te herkenden aan de markering ‘Ex’.

Gedetailleerde inspectie

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het verplicht een nieuwe installatie van elektrische apparatuur in een ATEX zone gedetailleerd te inspecteren waarbij ook beproevingen (testen met meetapparatuur) noodzakelijk zijn. Installaties die al in gebruik zijn, worden periodiek geïnstalleerd. Het inspectiebedrijf stelt ook voor iedere explosieveilige installatie een Explosieveiligheidsdocument (EVD) op. Elektra Inspectie is sinds november 2018 bevoegd om alle ATEX gerelateerde inspecties uit te voeren.

Scope 11

Elektrische installaties in ATEX zones worden beoordeeld aan de hand van NEN-EN IEC 60079-17. Deze norm geeft per ATEX beschermingswijze aan op welke punten de apparatuur geïnspecteerd moet worden.
Gebaseerd op de NEN-EN-IEC 60079-17 heeft SCIOS Scope 11 ‘Inspectie van explosiegevaarlijke installaties’ ontwikkeld. Scope 11 is eind 2017 opgenomen in de certificatieregeling.

Rapportage

Zoals u van ons gewend bent, volgt na de ATEX inspectie van uw installatie(s) een rapportage die taalkundig en juridisch correct is, inclusief een analyse van de mogelijke knelpunten. Met een inspectierapport kunt u aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is geïnspecteerd en dit is één van de bewijzen dat u als werkgever aan uw zorgplicht voldoet.

Werkgebieden

  • Industrie
  • Land- en tuinbouw 
  • Veeteelt

Opdrachtgevers

  • Installateurs
  • Gebouw eigenaren
  • Verzekeringsmaatschappijen

Neem direct contact op!

foto-4-explosieve-atmosfeer.jpg
© 2023 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by