Verkleining brandrisico

NTA 8220 conform Scios Scope 10

NTA 8220 inspecties conform Scios Scope 10 

Het inspecteren van elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140 is inmiddels een geaccepteerde methodiek om aan de wettelijke verplichtingen van veiligheid op de werkvloer te voldoen. Om nu elektrisch materieel te beoordelen op brandrisico’s is er een andere methodiek ontwikkeld, de NTA 8220.

Focus op brandrisico's

Branden die ontstaan door elektrische oorzaak beperken zich niet alleen tot de elektrische installatie, een elektrisch apparaat of een elektrische uitrusting van een machine. Door de NTA 8220 beoordeling toe te passen kunnen we voorkomen dat al het elektrisch materieel fungeert als een ontstekingsbron, met als gevolg dat daar een brand kan ontstaan.

Wat is NTA 8220?

Diverse partijen waaronder het verbond van verzekeraars, iKeur en Uneto-VNI hebben een methode ontwikkeld om op een eenduidige wijze een elektrotechnische installatie te kunnen beoordelen op brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Deze methodiek staat omschreven in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220.

Deze beoordelingsmethodiek bestaat uit een visuele controle van de elektrotechnische installatie, elektrotechnische apparaten en uit metingen en beproevingen.

Scope 10 inspectie verplicht?

Inmiddels heeft Scios een certificeringsregeling (Scope 10) opgezet voor inspectiebedrijven zoals wij. Deze stelt kwalificatie-eisen aan bedrijven die controles uitvoeren volgens de NTA 8220-methodiek.

Opdrachtgevers

 • Installateurs
 • Gebouw eigenaren
 • Verzekeringsmaatschappijen

Werkgebieden

 • Industrie
 • Kantoren
 • Horeca
 • Winkels
 • Sportcomplexen en zwembaden
 • Recreatieparken
 • Land- en tuinbouw 
 • Veeteelt

Neem direct contact op!

© 2024 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by