Onafhankelijk

NEN 1010 opleveringen

Wanneer is een NEN 1010 van toepassing?

Elke nieuwe elektrotechnische installatie moet, zowel tijdens het installeren als voor het eerste gebruik, visueel en door meting en beproeving worden geïnspecteerd volgens NEN 1010 deel 6.

Opleveringsinspectie

Voor zover van toepassing wordt hiermee vastgesteld of aan de bepalingen in de NEN 1010 is voldaan. De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een rapport dat door de installatiebeheerder bewaard wordt. NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. 

Onafhankelijk

Deze inspectie kan worden gecombineerd met thermografie conform de NPR 8040-1.

Werkgebieden

 • Industrie
 • Kantoren
 • Horeca
 • Winkels
 • Sportcomplexen en zwembaden
 • Recreatieparken
 • Land- en tuinbouw 
 • Veeteelt

Opdrachtgevers

 • Installateurs
 • Gebouw eigenaren
 • Verzekeringsmaatschappijen

Neem direct contact op!

© 2024 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by