Headerafbeelding

Scios Scope 8 & 9

Gecertificeerd inspectiebedrijf

Scios Scope 8 en 9 inspecties

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installatie en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die is opgesteld en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Waarom inspecties?

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Gecertificeerd inspectiebedrijf

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico's op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico's te beperken waar mogelijk. De periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico's. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever voor elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Arbo-wet

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens Scope 8 en 9 kan de werkgever aan deze vereiste tegemoet komen.

Inspectieplan

De SCIOS inspectie volgens Scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN 3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices.

Ons bedrijf is gecertificeerd door Bureau Veritas, certificaatnummer: NL016846-1.

Neem direct contact op!

logos-referenties/scios-logo.jpg
© 2022 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by