Headerafbeelding

Ons laatste nieuws

Uw veiligheid in beeld

Uw veiligheid in beeld 04-2019

Aftellen naar 2020 begonnen.......

Heeft u dat gevoel nou ook, dat zo’n jaar voorbijvliegt? Het lijkt alsof we de kerstboom nog maar net hebben opgeruimd en nu mogen we ‘m alweer opnieuw optuigen. Des te meer reden om met de komende feestdagen wat gas terug te nemen en stil te staan met elkaar. Even het afgelopen jaar de revue laten passeren; de hoogtepunten, maar ook de minder leuke momenten, die ook bij het leven horen. Ook wij blikken in deze laatste nieuwsbrief in het kort terug op 2019 en zijn voor de gelegenheid zelf aan het woord.

2019: een jaar vol nieuwe ontwikkelingen

"We mogen wel stellen dat 2019 het jaar van de Scope 10-inspecties was,” gaat Ralf Grispen (links op onderstaande foto) van start. “Deze certificeringsregeling in het kader van de NTA 8220 is pas twee jaar geleden geïntroduceerd, maar vrijwel meteen door veel verzekeringsmaatschappijen omarmd of zelfs verplicht gesteld. Wij zijn als een van de eerste inspectiebedrijven vanaf het begin hierop ingesprongen en hebben inmiddels vijf inspecteurs hierin opgeleid.” “We zien nu steeds meer dat andere sectoren, en dan met name eindgebruikers, zich bij ons melden,” vervolgt Rob Huting (rechts op onderstaande foto). “Voor de agrarische sector en horeca wordt vaak een Scope 10-inspectie door de verzekeraar verplicht gesteld. Deze klanten, veelal uit de omgeving van Brabant en Limburg, benaderen ons vaak rechtstreeks. Ze vinden ons via de website van SCIOS, de stichting die de certificeringen beheert van de aangesloten inspectiebedrijven.”  “We zien deze trend doorzetten naar 2020,” gaat Ralf verder. “We zitten nu al vol tot het voorjaar. De wachttijd is op dit moment twee tot drie maanden. Wel iets om rekening mee te houden als er nog een inspectie op de agenda staat.” Ook de in 2019 vernieuwde website wordt goed bezocht. Rob: “Op de rubriek ‘veelgestelde vragen’ wordt veel geklikt. Een goed teken, want dat betekent dat deze thema’s leven onder klanten.”

Veiligheidshandboek
Ook met het opstellen van veiligheidshandboeken in het kader van de NEN 3140 zijn we erg druk geweest het afgelopen jaar. “We merken dat veel bedrijven worstelen met het vertalen van de norm naar hun eigen bedrijfssituatie”, gaat Ralf verder.

“Wat moeten medewerkers kunnen en welke eisen worden gesteld aan installaties en de organisatie? Met onze ervaring en expertise helpen we klanten die vertaalslag te maken. Na het implementeren van het NEN 3140 Veiligheidshandboek weten bedrijven precies hoe ze zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering binnen hun organisatie, waarbij kans op onveilig werken met elektrische installaties wordt geminimaliseerd.”

Onder de zeespiegel
Ook de thermografische inspecties gingen in 2019 gewoon door. “We reisden zo’n beetje de hele wereld over voor het inspecteren van schepen. Nederlandse rederijen weten ons goed te vinden. Het vergt ook wel expertise om de tankers met vloeibaar gas te inspecteren. Met een infraroodcamera dalen we zo’n 20 meter af in een smalle, donkere ruimte om, terwijl het schip vaart, in een vroeg stadium de plekken op te sporen waar de isolatie van de tank gebreken vertoond.”
Rob: “En we hebben onze dienstverlening nog verder uitgebreid. Sinds medio 2019 hebben we een ATEX-inspecteur in huis. Hij is gecertificeerd om inspecties uit te voeren aan installaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar.”

Samenwerking installateurs
Waar Elektra Inspectie afgelopen jaar ook hard aan heeft gewerkt, is de samenwerking met installateurs. Ralf legt uit:“Met vele installateurs hebben we raamovereenkomsten afgesloten waarin we afspraken hebben vastgelegd over onze dienstverlening en de tarieven. Dat is makkelijk voor ons, maar vooral ook voor de installateur. Zij brengen ons meteen in contact met hun klant, zonder eerst nog te hoeven ‘shoppen’ of onderhandelen. Alle betrokken partijen weten meteen waar ze aan toe zijn en zo kunnen we veel sneller handelen. ”Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is een opdracht van Jacobs Elektro Groep. “Door deze opdracht mogen we de komende vijf jaar 200 adressen van één van hun grootste klanten in Nederland gaan keuren. Best iets om trots op te zijn,“ besluit Rob het gesprek.  

Een ‘vonkelend’ nieuwjaar!

2019 was een druk, maar zinvol jaar met veel goede ontwikkelingen. We hopen dat 2020 voor u allen ook weer een ‘vonkelend’ jaar mag worden. En vergeet ondanks alle drukte niet om ook te genieten. Van de kleine dingen en van elkaar. Want anders is zo’n jaar alweer voorbij voor we er erg in hebben. Wij wensen u tot slot hele fijne feestdagen en spreken elkaar graag weer in 2020.

Rob Huting en Ralf Grispen namens Thermografisch Adviesbureau BV | Elektra Inspectie

Uw veiligheid in beeld 04-2019

Uw veiligheid in beeld 04-2019

Terug naar overzicht
© 2022 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by