Veilig het water op

Over de gehele wereld

Veilig het water op

Storing of brand op volle zee? Een ware nachtmerrie! Daarom inspecteren wij ook hoofdschakelborden en besturingskasten aan boord van schepen. Maar in de scheepvaart is met thermografie nog veel meer in beeld te brengen, zoals de isolatie van gastanks. Kennis, ervaring en stevige zeebenen komen hierbij goed van pas.

Isolatiemateriaal controleren

Tankers vervoeren vloeibaar gemaakt gas in grote tanks onder het ruim. Dat gas moet door middel van isolatie op een bepaalde, lage temperatuur blijven. Om met een infraroodcamera de conditie van het isolatiemateriaal in beeld te brengen, moeten we zo’n 20 meter afdalen in een smalle, donkere ruimte, terwijl het schip vaart. Met een thermografische inspectie sporen we in een vroeg stadium de plekken op waar de isolatie van de tank dunner wordt.

Koudeverlies voorkomen

Omdat het gas op een lage temperatuur moet blijven, moeten we bij het interpreteren van de beelden anders denken dan we gewend zijn. Bij de meeste onderzoeken is ‘rood’ een slecht teken in verband met warmteverlies. Bij het controleren van de tanks is ‘blauw’ juist een probleem, want dat betekent koudeverlies.

Rapportering 

Uiteraard maken we van deze thermografische inspectie een uitgebreid rapport waarin de bevindingen met tekst en beeldmateriaal worden toegelicht.

Mogelijke opdrachtgevers:

  • Rederijen

Neem direct contact op!

© 2024 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by