Ons laatste nieuws

Uw veiligheid in beeld

Uw veiligheid in beeld 01-2021

Explosief nieuws! 

Al meer dan een jaar hebben we te kampen met een onzichtbare vijand. Helaas kunnen wij daar als inspectiebedrijf niet veel tegen beginnen. Wel kunnen we u helpen andere gevaren tijdig op te sporen.

En nu de rek van de lockdown er bij de meesten mensen uit is en de lontjes soms wat korter worden, is het een goed moment om onze nieuwste dienst onder de aandacht te brengen. Ieder bedrijf met personeel moet voldoen aan de Arbowetgeving.
Eén van de onderwerpen uit de Arbowet is het beschermen van medewerkers tegen explosiegevaar. Inspecteur Alexander van den Berg (foto hieronder) vertelt in deze nieuwsbrief over ATEX-inspecties.  

ATEX-inspecties zijn van levensbelang

Alexander van den Berg werkt al vijf jaar bij Elektra Inspectie (onderdeel van Thermografisch Adviesbureau BV) als inspecteur thermografie, NEN 3140, NEN 1010 en SCIOS Scope 8, 9, 10 en 12. Omdat we steeds vaker de vraag van klanten kregen of we ook ATEX-inspecties kunnen verzorgen, rondde Alexander in 2019 zijn opleidingen hiervoor af en mag hij zich volwaardig ATEX-inspecteur noemen. Met veel enthousiasme vertelt hij over de ins- en outs van deze belangrijke tak van inspecteren.

“ATEX is een afkorting van de Franse benaming ATmosphères EXplosibles. In goed Nederlands: explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX-regelgeving is enerzijds bedoeld voor fabrikanten (Warenwetbesluit explosieveilig materieel). Een fabrikant is verplicht apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen explosieveilig te ontwerpen en te assembleren op grond van de ATEX 114-richtlijn (94/9/EG). Anderzijds betreft ATEX de werkgevers (Arbobesluit), de zogenoemde sociale richtlijn: de werkgever is verplicht de explosierisico's te beoordelen op grond van de ATEX 153-richtlijn (1999/92/EG) zoals opgenomen in het Arbobesluit. Wij concentreren onze werkzaamheden op deze laatste: de ATEX 153-richtlijn.” 

Wanneer inspecteren?

Explosiegevaar kan voorkomen in ruimtes waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan, in combinatie met zuurstof uit de lucht, een explosieve atmosfeer vormen. Het spreekt voor zich dat dit een groot gevaar kan opleveren voor werknemers, bijvoorbeeld door het ontstaan van:  

•             Vuur (een steekvlam of vlamfront); 
•             Druk (drukgolf); 
•             Giftige stoffen die vrij kunnen komen bij een explosie; 
•             Rondvliegende brokstukken; 
•             Het verdwijnen of verdringen van de zuurstof in een ruimte.
 
Alexander vervolgt: “Explosies komen vaker voor dan men denkt. En een aantal keer per jaar zijn ze zelfs zo verwoestend dat ze grote economische schade of zelfs doden tot gevolg hebben. Het is daarom letterlijk van levensbelang om te (laten) onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving.”

Werkwijze

Voordat een nieuwe installatie in bedrijf wordt gesteld is een gedetailleerde inspectie noodzakelijk. “Van een klant kregen we de vraag om een nieuwe installatie te inspecteren op explosiegevaar. We starten met een gesprek om een gedegen plan van aanpak op te stellen dat past bij de specifieke installatie. Daarna volgen een visuele inspectie, metingen en beproevingen. 

Risicomanagement

Bedrijven waar explosiegevaar bestaat, moeten volgens de Arbowet dit gevaar beoordelen en de bevindingen vastleggen in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). “Je kunt het EVD zien als een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor explosiegevaar. Het is een heel belangrijk document, want hierin beschrijf je immers welke explosierisico’s er zijn in relatie tot de aanwezige installaties, de zones waar mensen aan het werk zijn, het gebruik van bepaalde stoffen en de processen en activiteiten. Ook worden de maatregelen beschreven die genomen moeten worden om het ontploffingsgevaar te minimaliseren. De inspectie wordt afgerond met een duidelijke en onafhankelijke rapportage inclusief omschrijvingen van eventuele gevonden afwijkingen.

Bij de eerder genoemde klant heb ik na diverse bezoeken voor, tijdens en na de opbouw van de installaties een EVD opgesteld waarin ik de risicovolle zones heb beschreven. Hiermee kan de klant zelf de nodige maatregelen treffen om deze risico’s tot een minimum te beperken.”
De bevoegdheid van Alexander als ATEX-inspecteur is een waardevolle toevoeging aan ons dienstenpakket. Hierdoor zijn we steeds beter in staat om totaaloplossingen te leveren waarmee u als klant één aanspreekpunt hebt dat al uw veiligheidsinspecties kan verzorgen.
Wilt u weten hoe het zit met de veiligheid in uw bedrijf? Neem dan contact met ons. Dan kan Alexander samen met u bekijken of uw bedrijf voldoet aan de regelgeving betreffende ATEX.

Nog even volhouden....

Dat horen we al een hele tijd. Maar de vaccinatiemachine draait inmiddels op volle toeren en buiten stijgen de temperaturen. De verwachtingen zijn hoopgevend. Misschien kunnen we komende zomer weer terug naar (min of meer) normaal. Een lekker terrasje pikken of onbekommerd naar de stad. Tot die tijd: help en respecteer elkaar en houd vol.

Uw veiligheid in beeld 01-2021

Uw veiligheid in beeld 01-2021

Terug naar overzicht
© 2024 - Thermografie.nl | Elektrainspectie.nl
Created by